Öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmelerini, bütün yönleri ile kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini, seçim yapabilmelerini, çevreleriyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilmelerini sağlamak amacıyla uzman kişiler tarafından sürdürültmektedir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, gelişimin sürekliliğine inanarak öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini merkeze alacak çalışmalar yapar. Analitik düşünen, kendine güvenen, bağımsız, mücadeleci ve dayanışmacı bireyler yetiştirmek amacı doğrultusunda temel işlevlerine göre; önleyici, uyum sağlayıcı, yöneltici ve geliştirici rehberlik çerçevesinde her öğrenciye rehberlik etme yolunda hizmetlerini sürdürür.

Öğrencilerimiz İle Yapılan Çalışmalar

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrencilerle aşağıda belirtilen alanlarda bireysel ya da grup çalışmaları yürütür.

Kişisel Rehberlik: Öğrencinin duygusal ve psikolojik problemlerinin sağaltımı için kişiye destek sürecini içerir. Kişisel-sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalar yapılır.

Yapılan Çalışmalar;

– Okul olgunluğu çalışmaları
– Okula oryantasyon süreci
– Olumlu benlik algısı geliştirme
– Duygu Kontrolü
– Özgüven
– Öz bakım becerileri
– İletişim becerileri ve empati kurabilme
– Öfke kontrolü
– Kriz yönetimi
– Stresle başa çıkma
– Sosyal beceriler
– Sağlıklı Yaşam
– Ergenliğin getirdiği bedensel ve duygusal değişimlere uyum sağlayabilme
– Akran baskısı
– Aile içi iletişim
– Problem çözme becerileri
– Karar verme süreçleri
– Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eğitsel Rehberlik: Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun bir öğrenim alanına yönelmesi, bu alanda başarılı olması, dolayısıyla kişiliğini geliştirmesi için düzenli ve sürekli verilen rehberlik desteğidir.

Yapılan Çalışmalar;

– Planlama ve organizasyon becerileri
– Okul Başarısını Arttırma
– Dikkat Geliştirme Çalışmaları
– Öğrenme stilleri
– Stres Yönetimi
– Zaman yönetimi
– Üst Öğrenim Kurumlarının Tanıtılması
– Sınav kaygısı
– Sınavda Başarılı Olma Stratejileri
– Motivasyon
– Hedef Belirlemede Profesyonel Koçluk
– Verimli ders çalışma alışkanlıkları
– Bilişsel becerilerin değerlendirilmesi
blank

Mesleki Rehberlik: Öğrencinin sağlıklı ve doğru tercihler yapabilmesi için bilgi ve yardımı içerir. Mesleki rehberlikte, meslek tanıtımı yapmak, üst eğitim kurumları ile ilgili bilgi vermek, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ölçecek test ve teknikleri uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmek esastır.

Yapılan Çalışmalar;

– İlgi ve yetenekleri tanıma
– Alan ve meslek seçimi
– Mesleki bilgilendirme
blank

Öğrenciler ile yapılan çalışmaların yanı sıra velilerin gereksinimleri de göz önünde bulundurularak ebeveynlerle seminer, bülten, bilgilendirme ve bireysel görüşme çalışmaları yapılmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrenci-öğretmen ve veli işbirliği içerisinde çalışırken, gönüllülük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini temel alarak çalışmalarını yürütür.