Branşlarında uzmanlaşmış nitelikli, dinamik öğretmen kadrolarımızla öğrencilerimize yalnızca bilgi vermeyi değil, bilgiyi kavrayıp anlamasını, kullanmasını, analiz- sentez yapmasını ve irdeleyip değerlendirmesini sağlarız. Böylelikle tam öğrenme modelini yaparak ve yaşayarak uygular, öğrencilerimizin öğrenmeyi öğretilen modeli içselleştirmelerini hedefleriz. Bireylerin tüm yaşam becerilerinin eğitimin bu safhasında atıldığı bilinci ile hareket ederek akademik bilgi ve becerilerinin kazandırılmasının ve içselleştirilmesinin yanı sıra; öğrencilerin fiziksel, duygusal ve zihinsel ilgi ve beklentilerine yanıt veren kapsamlı bir program tam gün olarak okullarımızda uygulanacaktır.