Akademik başarı ve dil kazanımının yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerini bütün yönleriyle geleceğe hazırlayan Ekol Tabiat Koleji, modern eğitim öğretim faaliyetleri ile öğrencilerimize okul kulüpleriyle toplumsal, duygusal, bilişsel ve spor gelişimlerini destekleyecek uygulamalı eğitim programları sunar.

Kulüp çalışmalarında özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirilir, yeteneklerin ve ilgi alanlarının fark edilmesine yönelik beceriler kazandırılır. Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerinin gerçekleştirildiği kulüp çalışmalarına katılmış olan öğrencilerimiz;

Kendilerini rahatça ifade ederler.
Özgüvenleri gelişir.
“Disiplin”in önemini fark ederler.
Liderlik kavramının farkına varırlar ve bu yönde gelişim sağlarlar.
Paylaşım ve grup çalışması kültürünü benimserler.
Sorumluluk duyguları gelişir.
İlgi alanlarını keşfederek bu alanda gelişmelere ve yeniliklere açık olurlar.
Saygı duymayı ve hoşgörülü olmayı prensip haline getirirler.

Basketbol

Binicilik

Robotik Kodlama

Eskrim

Kitap

Fotoğrafçılık

Futbol

Gitar

Yüzme

Kriket

Ahşap Oymacılık

Akıl Oyunları

MUN

Tiyatro

Kültür Edebiyat