Ekol Tabiat Kolejinde çalışacak adaylarımızın aşağıda belirttiğimiz değerlerimize sahip olmasını önemsiyoruz.

Dinamik
Pozitif enerjisini çevresine yansıtarak, sahip olduğu heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkiler ve hedeflerine yönelik hızla sonuç alır.

Güvenilir
İş ahlakı ve disiplini ile her zaman dürüst, açık ve tutarlı davranarak, karşısındakilerin güvenini kazanır ve örnek olur.

Öğrenci ve Veli Duyarlılığı Taşıyan
Öğrenci ve velilerinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlar, istikrarlı davranarak daimi paydaş mutluluğunu hedefler.

Özgüven Sahibi
Kişisel ve kurumsal deneyim, bilgi, beceri ve yeteneklerine olan inancını cesaretle ortaya koyar ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenir.

Takım Ruhu ve Dayanışma Duygusu Sahibi
Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenir, aidiyet duygusu ile birlik içinde çalışarak çevresindekilere destek olur ve başarıları takdir eder.

Sürekli Gelişime Açık ve Kalite Odaklı
Yenilikleri takip eder, farklılık yaratacak öneriler geliştirir ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi destekler.

Toplumsal Duyarlılığa Sahip
Kendisinin ve kurumunun, topluma ve eğitim sektörüne katkıda bulunmasını destekleyici davranışlar gösterir.

Çevre Bilincine ve Ekoloji bilgisine Sahip
Kampüsümüz fiziki koşullarına hakim, doğayı sever, ekoloji çalışmalarında aktif görev alır.