Özel Ekol Tabiat Anaokulları'nda 3 - 6 yaş çocuklarına okul öncesi eğitimi verilmektedir. Çocukların nitelikli eğitim öğretim geçirerek uygar dünyanın aktif bireyleri olmalarına hedefleyen okulumuzun ilk basamağı olan anaokulu eğitiminin amacı; çocuklarımızın çok yönlü ( psiko-motor, sosyo-duygusal, bilişsel, dil, öz-bakım ) gelişimlerini desteklemek, benlik kavramının gelişmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığının ve öz denetimini sağlamasına sorumluluk almasına, sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanımak, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunarak ilgi alanlarını bulmalarına yardımcı olmak, evden okula olumlu geçişi sağlamak, oyun yolu ile insanlar arası iletişim becerisi kazandırmak, karşılaştığı problemlerle baş edebilme ve çözüme yönelik yöntemler üretebilmek, ilkokul için gerekli yeterlilikleri kazandırmak, çevrecilik bilinci ile yetişmiş vatanına milletine, gelenek göreneklerine bağlı çağın gerektirdikleriyle yaşayan bireyler yetiştirmek, okul öncesi eğitimi konusunda aileyi bilinçlendirmektir.

image
image

Reggio Emilia Ekolü

Ekol Tabiat Anaokulları Reggio Emilia ilhamlı anaokullarıdır.
II. Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde Reggio Emillia adı verilen
150,000 nüfuslu bir kasabada anne babaların çocuklarının eğitim alabileceği
bir okul kurma girişimiyle başlayıp, bugün “Reggio Emilia” yaklaşımı adıyla
tüm dünyaya yayılan bir okul sistemidir. Loris Malaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsüdür.“

image

Gems

GREAT EXPLORATIONS IN MATH and SCIENCE
(Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar)

Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.
Bizler Ekol Anaokullarında; heyecan verici fen-doğa deneylerini, matematik çalışmalarını; yaratıcı drama ve sanat etkinliği ile birleştirip sınıfa taşıyarak; öğrenmeyi daha kaliteli, sürükleyici, keyifli ve eğlenceli hale getirmek için esnek bir program olan GEMS ‘ten destek almaktayız.

image
image
image

Scamper

SCAMPER, tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Michalko’ya göre Scamperin felsefesi her fikir var olan başka bir fikirden doğar.

image

Orman Ekolü

Orman anaokulları okul öncesi kurumları arasında en yenilikçi olanıdır. Çocuklar üç yaşından itibaren zamanını ormanda geçirme ve oyuncaklarını ormandan seçme imkanı bulurlar. İnsana bir ömür eşlik edecek kişiliğinin temeli de bu çocukluk döneminde oluşur. Tabiat çocuklar için en ideal hareket alanıdır. Orman anaokulu çocukları ne zihinsel ne de fiziksel olarak diğer anaokulu çocuklarından geride değillerdir. Aksine kapalı alanlarda zaman geçiren çocuklara göre hem sosyal hem de fiziksel olarak daha ileridirler.

image
blank

Biz ne yapıyoruz?

Özel Ekol Tabiat Anaokulları'nda Orman Ekolü'ne benzer çalışmalar Reggio Emilia yaklaşımıyla harmanlanıp, geniş tabiatımızda çocuklarımıza orman deneyimi sunulmaktadır.
Esas temel güç tabiatın kendisidir. Orman Ekolü'nde olduğu gibi tabiatımızda da sınırsız alan, sessizlik ve zaman sayesinde çocuklar duygusal istikrarlarının, konsantre olma becerilerinin ve dengelerinin gelişmesinde yeterince desteklenirler. Doğayla doğrudan ve sürekli iletişim halinde olan çocuklar ona dikkat etmeyi ve onu korumayı öğrenirler.
Programın amacı çocukların özellikle doğal materyallerle çalışarak keşif yapmaları, sembolik öğrenmeden çok, kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları, öğrenirken eğlenmeleridir. Ekol Tabiat Koleji’nde okul öncesi eğitim bilgeye ulaşmanın doğru yolunu bilen, bireysel özellikleri fark edebilen mutlu çocuklar için…
Temel eğitimimizin yanı sıra tabiat eğitimi, beden eğitimi, modern dans, yüzme, drama, İngilizce, fransızca, müzik, görsel sanatlar, satranç, bale ve akıl oyunları, branş dersleri, değerler eğitimi ile de eğitim öğretimimizi desteklemekteyiz.
Deneyimli ve güler yüzlü kadrosu, her ayrıntısıyla anaokulu olarak planlanmış Gürsu ve Eriklideki okullarıyla çocuklarınıza evlerinizin sıcaklığını yaşatmaya devam etmektedir. Sevgiyi temel alarak çocuklarımızın eğitimi ve gelişimi için çalışıyoruz. Güzel olan her şey çocuklar içindir.